Kur'an da Dostluk İlişkileri

Müslüman fert, Müslüman aile ve Müslüman toplumlarda kulluk sadece kendisini yaratan, gözeten, rızıklandıran ve koruyan yüce Allah'a yapılır. Yeryüzünü ve gökyüzünü kulları için uygun yapıda dizayn eden, onların ihtiyaç duyacağı envai çeşit şeyleri var eden Rab, Yunanlı Aristo'nun deyimi ile bir kenara çekilip varlıkları kendi haline bırakmamıştır. Onların kaliteli ve onurlu bir yaşam sürdürmeleri adına gerekli kuralları koymuş; bunların bizzat takipçisi olacağını bildirmiştir. Bu kurallara uyanlara vereceği ecirleri sıraladığı gibi, uymayanlara ise azap ile muamele edeceğini bildirmiştir. Bu kural ve kaideleri insanlara duyuran elçiler göndermiş, Onları, yardımları ile güçlendirmiştir. Peygamber size neyi emretti ise alın, nelerden sakındırdı ise onu da terk edin diye sıkı sıkıya tembihlemiştir.

      Durum bu iken, iman etmiş fert, aile ve toplumlar başına buyruk hareket edemezler. İbadetlerinde, muamelelerinde, ticaretlerinde ve dostluklarında bu paradigmadan sapamazlar. Ben bu yazımda, bir Müslüman ferdin kimleri dost edinebileceği hususunu Kur ani Kerimdeki ayetleri şahit tutacağım. Yüce Allah Kur'ani mübinde şöyle buyuruyor: ''Müminler, müminleri bırakarak kafirleri dost edinmesinler. Kim böyle yaparsa artık Allah ile arasında hiçbir ilişki kalmaz. Yalnız, kafirlerin size yönelik tehlikelerinden korunabilirsiniz. Allah sizi kendinden korkmaya çağırıyor. Dönüş Allah'adır.''(Ali imran 28) Yine Maide suresinin aşağıya aldığım ayetleri bu durumu izaha ihtiyaç bırakmayacak şekilde açıklıyor. İşte o ayetler.

5:51 -

Ey iman edenler! Yahudileri ve hıristiyanları dost edinmeyin. Onlar birbirlerinin dostudurlar. Sizden kim onları dost edinirse, şüphesiz o onlardan olur. Şüphesiz Allah, zalim kavmi doğru yola iletmez.

5:55 -

Sizin asıl dostunuz Allah'tır, O'nun Resulüdür ve namazlarını kılan zekatlarını veren ve rükû eden müminlerdir.

5:56 -

Kim Allah'ı, O'nun Resulünü ve müminleri dost edinirse, (iyi bilsin ki) Allah'ın taraftarları galip geleceklerdir.

5:57 -

Ey iman edenler! Sizden önce kendilerine kitap verilmiş olanlardan ve kâfirlerden, dininizi alay ve eğlence konusu yapanları dost edinmeyin. Eğer (gerçekten) iman ediyorsanız, Allah'dan gereğince korkun.

5:80 -

Onlardan birçoğunun kâfirleri dost edindiklerini görürsün. Nefislerinin kendilerine sunduğu şey ne kadar kötüdür! Allah onlara gazabetmiştir. Onlar ebedî olarak azap içinde kalacaklardır.

5:81 -

Eğer onlar, Allah'a, Peygamber'e ve ona indirilen Kur'ân'a inanmış olsalardı, kâfirleri dost tutmazlardı. Fakat onların çoğu yoldan çıkmış kimselerdir.

YORUM EKLE