10
Eyl 2020
ZULMÜN KARANLIĞINA KARŞI MERHAMETİ KUŞANMAK

Dünyamız; Barbarlığın, saldırganlığın, arsızlığın, zulmün ve kan içiciliğin neşvü-neme bulduğu bir dönemi yaşamaktadır. Bu durum, yeryüzünde merhametin askıya alındığı, güvenin, yârenliğin, dostluğun, insan kardeşliğinin...

MAKALEYİ OKU
15
Ağu 2020
ELEŞTİRİDE USUL VE ÜSLUP ÜZERİNE

Eleştiri, bir insanı, bir eseri, bir konuyu doğru ve yanlış yanlarını bulup göstermek amacıyla inceleme işi olarak tanımlanırken, felsefi yaklaşımla eleştiri, özellikle bilginin temellerini ve doğruluk durumunu inceleme, sınama, yargılama...

MAKALEYİ OKU
03
Tem 2020
“BEN” VE “BİZ” BİLİNCİ

'Ben” bilinci, şahsı şahsiyet yaparken, 'Biz” bilinci birbiriyle alakası olmayan kalabalıkları Bilinçli toplum ve Şuurlu Ümmet haline getirir. Böylece Bireysel Bilinç formatından Toplumsal Bilinç formatın geçilmiş olur. 'Biz”...

MAKALEYİ OKU
26
Haz 2020
KENDİNİ BİLMEK

'Kendini bilen, Rabbini bilir” hikmetli sözün anlamı şudur: Allah(cc) aşkındır, sonsuz büyüktür, ezeli ve ebedi mutlak yaratıcı bir varlıktır. İnsan ise, içkin, sonlu-sınırlı yaratılan bir varlıktır.   Aşkın, ezeli-ebedi...

MAKALEYİ OKU
21
Şub 2019
ÖZNE-NESNE İKİLEMİ VE ELEŞTİRİ

Kavram haritaları bağlamında, 'Özne, Özgür, Özgün, Özgüven ve Özeleştiri” kavramlarını incelediğimizde, bu kavramların aynı kökten türeyen ve birbirini tamamlayan kavramlar olduğu görülecektir. Bu kavramlar, mikro evren demek...

MAKALEYİ OKU
21
Şub 2019
HAYATI ANLAMLI KILMAK

İnsanın varlık dünyası içerisindeki yerini anlamaya, anlamlandırmaya ve kavramaya çalışması bir gerekliliktir. Bu çerçevedeki bir arayış, hayatı anlamlı kılar, sorumluluklarımızı hatırlatır. Hayatın anlamını kavrama-algılama, beraberinde...

MAKALEYİ OKU
28
Kas 2018
İNSANLIK İÇİN ROL MODEL DOSTLUK (2)

Hz. Ömer(r.a.) ile Hz. Selman-ı Fârisî (r.a.) arasındaki  bütün bir insanlığa örnek olabilecek o kadim, kalbî ve sahih dostluğa bir göz atalım. Hz Ömer, kureyşin ulularından güçlü, kudretli bir kişiliğe sahip. Cahiliye döneminde...

MAKALEYİ OKU
28
Kas 2018
İNSANLIK İÇİN ROL MODEL DOSTLUK (1)

Medeniyet tasavvurumuzdaki dostluk, yürek merkezlidir ve diğergâmlığı esas alır. Farsça kökenli bir kavram olan dostluk sözcüğünde; samimiyet, sadakat ve derinlikli sevgi saklıdır. Dostlukta hesabilik olmaz, hasbilik vardır. Her zorlukta ve...

MAKALEYİ OKU
28
Kas 2018
BİLGİ-SERVET-İKTİDAR VE İNSAN

Hayat, üç parametre üzerine inşa olmuştur: Bilgi, servet ve iktidar. Hayatın inşasında bu üç parametre, olumlu yönde katkı yaptığı gibi, olumsuz yönde de etkileyebilir. Bu parametreleri tek-tek inceleyelim: 1.Bilgi. Bacon der ki: 'Bilgi,...

MAKALEYİ OKU
09
Eki 2018
UMUTSUZLUKTAN UMUDA KANATLANMAK

Görmeyi reddeden, kötümserliği esas alan, ruhumuzu zehirleyen ve geleceğimizi karartan umutsuzluk illetinden sıyrılarak; iyimserliği esas alan, geleceğimizin imarını, neslimizin ıslahını, varlık dünyasının ihyasını temin eden ve varoluşsal...

MAKALEYİ OKU
09
Eki 2018
RU BE RU (YÜZ-YÜZE) İLETİŞİMDE YÖNTEM (1)

(Önceki yazıdan devam) Ru be ru iletişimde çok etkili olan on altın kuralı maddeler halinde sıralayalım: 1-Samimiyet Samimiyette doğallık vardır, içtenlik vardır ve hasbilik vardır. Hesabilik yoktur.  Adeta muhatabın, kendisini sende...

MAKALEYİ OKU
09
Eki 2018
RU BE RU (YÜZ-YÜZE) İLETİŞİMDE YÖNTEM (2)

5-Dil-üslup hassasiyeti Düşüncelerimizi muhataplarımıza en güzel bir üslupla ve tatlı bir dille aktarmamız gerekmektedir. Gerek beden dili gerekse sözel dil, en iyi şekilde kullanılmalı. Beden diliyle sözel dil uyumlu olmalı. Sözel dil...

MAKALEYİ OKU
09
Eki 2018
RU BE RU(YÜZ-YÜZE) İLETİŞİM

Yüz yüze iletişim; doğrudan, aracısız bir iletişimdir. Bu iletişim iki kişi arasında olabileceği gibi, bir ders, bir konferans, bir seminer tarzında da olabilir. Ölçekler farklı olsa da yüz yüze iletişimde, iletişimin psikolojisi, yöntemi...

MAKALEYİ OKU
09
Eki 2018
SEÇİM, SEÇME VE SEÇİLME

Seçmek, bir yetenektir, bir ayrıcalıktır. Seçerseniz, seçilirsiniz. Hayat, sürekli seçiştir. Ayırarak, analiz ederek, bölerek, tetkik ve tahkik ederek seçmek. Bir filozof, 'İnsan başkalarını seçerken, kendini seçer” der. Arkadaş...

MAKALEYİ OKU
09
Eki 2018
MUHABBETİ KUŞANMAK

Sevgi içselleştirilirse muhabbete dönüşür. Eğer muhabbet içselleştirilirse ahlaki bilince dönüşür. Aşk ehli der ki; 'Muhammed muhabbettir, Muhabbet müebbettir. Muhabbetten Muhammed oldu hasıl, Muhammedsiz muhabbetten ne hasıl?”  ...

MAKALEYİ OKU
09
Eki 2018
“ KALK VE AKLINA ABDEST ALDIR!”

Söz vardır, zihin dünyasının kilidini açar ve yepyeni ufuklar kazandırır. Söz vardır, basireti bağlı insanların basiretini açarak yepyeni bir dünya kazandırır. Söz vardır, hayata katma değer katarak, bizleri hayatın bu keşmekeş halinden...

MAKALEYİ OKU
09
Eki 2018
ÖZNE-NESNE İKİLEMİ VE ELEŞTİRİ

Kavram haritaları bağlamında, 'Özne, Özgür, Özgün, Özgüven ve Özeleştiri” kavramlarını incelediğimizde, bu kavramların aynı kökten türeyen ve birbirini tamamlayan kavramlar olduğu görülecektir. Bu kavramlar, mikro evren demek...

MAKALEYİ OKU
09
Eki 2018
AKIL FONKSİYONU İLE HAYATI İNŞA ETME

'De ki ‘Hiç bilenlerle bilmeyenler bir olur mu!' Doğrusu ancak akıl sahipleri bunları hakkıyla düşünür.(Zumer 39/9) Akıl fonksiyonu, yaratıcının bizlere lütfettiği en önemli değerdir. Bu değerle; araştırırız, inceleriz, tetkik...

MAKALEYİ OKU
09
Eki 2018
ADALETİ KUŞANMAK

Adalet, mizandır. Adalet, ölçüdür. Adalet, yönetimin temel direği ve ruhudur. İster bireysel ya da toplumsal bazda olsun her daim adalet üzere olmak, herkesin yararınadır. İster Yakınımız, dostumuz, ister düşmanımız olsun, temel ölçümüz...

MAKALEYİ OKU
09
Eki 2018
HİKMETLE YOLA REVAN OLMAK

Hikmet; Hak ile Batılı ayıran mizan, dosdoğru yolu gösteren pusula, kalbe şifa ve ruha sükûnet, akla selamet ve kötülüklerden-hatalardan bizleri koruyan bir zırhtır. Hak ve hakikat ile batılın ayrışmasında bir mihenk taşı hükmünde olan...

MAKALEYİ OKU
09
Eki 2018
İYİMSERLİK VE KÖTÜMSERLİK

Hayat; doğrusal bir fonksiyon değil, İnişleri ve çıkışları olan eğrisel bir fonksiyondur. Aslolan bu iniş ve çıkışları görebilmek, ona göre hayatı tanzim etmektir. Sadece inişleri görebilenler; hayatın kasvetli ve karanlık dehlizlerini...

MAKALEYİ OKU
09
Eki 2018
ROL MODEL ÖĞRETMEN

Rol-Model öğretmen; sevgi, ilgi ve bilgi parametreleri üzerine eğitimi inşa eden, tutum ve tavırlarında, hal ve hareketlerinde, davranışlarında bütün toplumsal katmanlar nezdinde örneklik gösteren mümtaz bir kişiliktir. Bugün yaşanmış...

MAKALEYİ OKU
09
Eki 2018
İMAN VE SALİH AMEL BİRLİKTELİĞİ

Nurettin Topçu, 'Davamız, hayata uymak değil, hayatımızı hakka uydurmaktır” diyerek ölçüyü koymuştur. 'Eğer inandığımız gibi yaşamazsak, yaşadığımız gibi inanmaya başlarız.” Yaşadığı gibi inanmaya başlayanlar, özne...

MAKALEYİ OKU
09
Eki 2018
AKIL TUTULMASI VE BASİRETİN BAĞLANMASI

'Akıl Tutulması” kavramı , 'Güneş Tutulması”, 'Ay Tutulması” olaylarından ilham alınarak inşa edilmiş bir kavramdır. Güneş Tutulması olayında, dünya ile güneş arasına ay girdiği için bizler, güneşten...

MAKALEYİ OKU