SİVEREK SANAT VE EDEBİYAT PLATFORMU HAKKINDA

Siverek kentinin geçmişine bakıldığında günümüz Siverek'i arada özellikle edebiyat ve kültür açısından dünya kadar fark vardır.

Doğru olan şu olmalıydı. Siverek gençliği okuyan, araştıran sorgulayan bir kültür devir almıştı. Ağabeylerinden daha ileri bir kültür düzeyine sahip olmalıydılar.

Olmadı!..

Neden mi? 

Bir neden olsa sayardım. En büyük nedeni 12 Eylül askeri darbesidir. Kitap silah kadar tehlikeli görüldü, cezalandırıldı.
 

Kültürel, sosyal bazda geçmişi arar olduk.

40-50 yıl önce Siverekli birçok sanatçı, edebiyatçı ve ozan yetiştirmiş, Şanlıurfa’nın çevresinde sadece Siverek’te ozanların heykeli vardı ki bu sanatçıların heykelleri önceki belediye döneminde kaldırıldı. İşin ilginç yanı bu değerli sanatçıların heykelini kaldıranlar, öğretmen belediye başkanı ve onun öğretmen yardımcısı. Bu adamlar heykelleri onarıp yerine koyacaklarını söylemelerinin üstünden yıllar geçti.


Biz ağalığa karşıyken ağa olan belediye başkanı'nın faaliyetleri daha sosyaldi. Siverek o sanatçıların, ozanların, şairlerin heykelini dikeni beğenmeyip seçimlerde kendisine karşı çalıştığımız Ali Murat Bucak’tı. Onun belediye başkanlığı döneminde Siverek birçok kültür sanat olayına ev sahipliği yapmış Siverek dünyaya kültür ve sanat şehri olarak tanıtılmıştı.

Meğer sanatsever, şair olmanın, onları sevmenin ağalıkla bir alakası yok. Tersine şimdi şiirin her mısrasında ozanın kavalında o ağayı arar olmuşuz.


Öğretmen, aydın, avukat belediye başkan ve başkan yardımcıları sanattan festivallerden korkup ozanları şairlerin heykelini yerinden söküyorsa vay bu memleketin haline…

Siverekli şair ve yazarlar, kısacası edebiyatçılar 40-50 yıl önceyi yakalamak ve geçmişin acılarını silip Siverek kültürünü dünyaya tanımak için edebiyat platformu oluşturmaya çalışıyorlar. Ben bu gerekli hem de geç kalınmış bir çalışma.


Siverek’in son halini şu durumla özetlemek isterim. Siverek ne köy oldu ne de şehir!...

Kurulacak platform özlenen Siverek’i oluşturmak için gereklidir. Bu konuda Diyarbakır Siverekliler Derneğinin değerli başkanı Burhan Erol kardeşimin bir çağırısı var.

Burhan Başkanın çağırısı, “Sanat iyileştirir, bilinçlendirir, güzelleştirir, içselleştirir. Bu söylemim evrenseldir aslında. Herkes için sanat kutsal bir kavramdır bence. Eğer öyleyse memleketimizde, Siverek’imizde neden edebiyat ve sanata olan ilgi azımsanacak derecede? Bunu arttırmanın, insanlarımızı sanata yönlendirmenin yollarını bulmalı ve uygulamaya geçirmeliyiz. Bu yüzden Siverek edebiyat ve sanatçılar platformu veya derneği oluşumunu hayata geçirerek özellikle gençlerimizi sanata yönlendirmeliyiz diye düşünüyorum. Edebiyat ve sanatsal anlamda okuma grupları oluşturarak okuma günleri, şehrimizin sanatçılarının kendi eserleri olan kitapları, resim, heykel gibi çalışmalarını tanıtarak, yöresel danslarını sergiledikleri, oyunculuk yeteneği olan gençleri buluşturup tiyatro gösterileri ve daha birçok edebi ve sanatsal etkinlikler ve girişimler düzenleyebiliriz. Siverek dışında ve içinde yaşayan edebiyatçı ve sanatçı hemşerilerimizi de bu oluşuma katarak daha çok kitleye ulaşabiliriz. Böylesi bir platform veya dernek Siverek için çok faydalı olacaktır diye düşünüyorum. Bu konu ile alakalı böylesi bir platforma veya derneğe oluşuma yeni fikirler sunup katılmak ve destek olmak istermisiniz”

Evet bu konuda görüşleri olan arkadaşlar sosyal medya üzerinden düşüncelerini bana veya Burhan Erol başkana gönderebilir.

YORUM EKLE