09
Eki 2018
Adirê Wazena

ez nika adirên do gur wazena hirgu çile yê ci çirusî yê hirgu çile yê ci melodî yê adirên do gur wazena  wa heta hewra biferqizî yo  zerrî da to ya tern rê  zerrî da xo ya wişk rê ma pîya biveşê hirgu çirusî de hirgu melodî...

MAKALEYİ OKU
09
Eki 2018
EZ PERÊN O

ez perêndê wesarî ya  ê nê demî qet nîya  nika  zivîngeyê zimistanî de visyaya  û nişkê ra çebîyaya  ge a deşt  ge na deşt  çerx bîya   .... ez bîya vinî  hirgu hewr tavênda gunî rijneno...

MAKALEYİ OKU
09
Eki 2018

Bê na dirbet bivîni Newe nebî ya na Newe nevicîya ya Kûl o bê dermana Verê insana estibi Verê dinya alemî   Bê Bê na dirbet miyan de Vinîbi Xorîya alemîya Ge ge xo rodana Ge ge avêr şina   Rimilbazê suk ê girdan  Yenê dirbet...

MAKALEYİ OKU