Siverek Uygulamalı Bilimler Fakültesinden burs imkanı

Harran Üniversitesi Siverek Uygulamalı Bilimler Fakültesi, “Uluslararası Ticaret ve Lojistik Bölümünü” tercih eden ilk dört öğrenciye eğitim-öğretim süresi boyunca burs verecek.

Siverek Uygulamalı Bilimler Fakültesinden burs imkanı

Konuyla ilgili gazetecilere açıklamada bulunan fakülte dekanı Prof. Dr. İbrahim Hayoğlu, "Fakültemiz, Siverek'i İl Yapma ve Kalkındırma Derneği (SİV-İL-DER) ile yaptığı protokol neticesinde İsmi açıklanmayan Siverekli saygın ve hayırsever bir iş adamımız tarafından Fakültemizin gelişmesi düşüncesiyle kayıt yapan öğrencilerden puanı yüksek olan ilk dört öğrenciye yüz yüze eğitim olduğu sürece ve başarılı olmak kaydıyla ayda 500 TL burs verecektir." ifadelerini kullandı.

İlgili protokol için Siverek'i İl Yapma ve Kalkındırma Derneği (SİV-İL-DER) yönetimine teşekkür eden Hayoğlu, "Fakültemiz, 2015 yılında Bakanlar Kurulu kararıyla kurulmuş ve ilk mezunlarını 2020 yılında vermiştir. İlk etapta 2016 yılında Uluslararası Ticaret ve Lojistik bölümü açılmış olup, lisans düzeyinde eğitim vermeye başlamıştır. Sosyal Hizmet Bölümü ise açılmış olup henüz öğrenci kabulüne başlamamıştır. Fakültemiz çağın gerekleri, sektörün ihtiyaçları, ülkemiz öncelikleri doğrultusunda şekillendirilecek bölümleri ile donanımlı ve uygulama becerisi gelişmiş, ülkemizin belirli alanlardaki eksikliklerini gidermek ve var olan dinamikleri daha iyi noktalara taşımak adına kalifiye eleman yetiştirmeyi amaçlamaktadır. Bu anlamda Girişimcilik ve İnovasyon, mezunlarımıza kazandırmayı misyon edindiğimiz en temel yetkinliklerdendir. Güncel akademik programlarımız bünyesindeki derslerimizde ezbere dayalı sınav sisteminden ziyade; proje, örnek olay, sektör çalıştayları, saha çalışmaları ve markalı dersler gibi yenilikçi eğitim çözümleri kullanmaktayız. İş dünyasının ve sektörün önemli isimlerini derslerimize entegre ederken, sosyal ve toplumsal sorumluluğumuz çerçevesinde içinde yaşadığımız kent ile uyumlu çalışıyoruz." dedi.

Hayoğlu açıklamasını şu ifadelerle sürdürdü: "UBF, Uluslararası Ticaret ve Lojistik Bölümümüzde amacımız modern uluslararası ticaret ve lojistik bilimleri ile uygulamalarını çok iyi bilen uzmanlar yetiştirmek olduğundan, özellikle yabancı dil öğretimine de ağırlık verilmektedir. Fakültemizi kazanan öğrencilerimiz Farabi ve Erasmus programlarıyla gerek yurt içi gerekse yurt dışında farklı akademik ortamları tanıma imkânına sahip olmaktadırlar. Hedefimiz, eğitim ve öğretim başarı sıralamasında fakültemizi daha iyi yerlere taşımaktır."

"Uluslararası ticaret eski bir ekonomik faaliyet olmakla birlikte küreselleşen ekonomik ilişkilere bağlı olarak giderek karmaşıklaşmakta ve uzmanlık gerektirmektedir. Dış ticaretin finansmanını sağlamak üzere uluslararası finansal piyasalarda çok sayıda finansal ürünler ortaya çıkmıştır. Firmaların, modern dış ticaret işlemlerini, çeşitli belgelerini, finansman usullerini bilen uzmanlara büyük gereksinimleri vardır. Diğer taraftan günümüz ekonomik ilişkilerinde ve dış ticarette lojistik uygulamaları da büyük önem kazanmıştır. Firmaların maliyetleri içinde lojistik masrafları büyük oranlara ulaşmıştır. Bu alanın uzmanlık gerektirmesinden dolayı firmalar giderek bu faaliyetlerini lojistik firmalarına devretmektedirler. Bu nedenlerle, uluslararası ticaret ve lojistik alanlarında uzmanlık kesinlikle bugünün ve geleceğin revaçta meslekleri arasında görülmektedir."

UBF “Uluslararası Ticaret ve Lojistik Bölümü” konu olarak farklı ancak birbirleri ile yakından ilişkili iki alandan oluşmaktadır: Uluslararası Ticaret ve Lojistik. Son yıllarda, küreselleşme çerçevesindeki uluslararası mal ve hizmet ticareti ile sermaye akımları, geçmiş ile kıyaslanamayacak bir canlılığa ve karmaşıklığa ulaşmıştır. Uluslararası ticaret bilim dalının konusu farklı ülkelerde yerleşmiş şirketlerin veya çok uluslu şirketlerin yaptıkları ithalat ve ihracata ilişkin ekonomik temeller, işlemler ve uygulamalar, dış ticarette kullanılan belgeler, dış ticaretin finansmanı gibi farklı ancak birbirlerini tamamlayan alanlardan meydana gelmektedir.

Diğer taraftan, "lojistik" bazen anlaşıldığı gibi sadece bir taşımacılık faaliyetinden ibaret değildir. Lojistik mal, hizmet, bilgi gibi hususların teslim alınması, depolanması, müşterinin gereksinim duyduğu noktaya kadar taşınması gibi etkinliklerin ekonomik bir plân dâhilinde koordine edilmesi bilimidir. Uygulamalı Bilimler Fakültesi “Uluslararası Ticaret ve Lojistik” Bölümünün dar anlamda konusu bunlar olmakla birlikte UBF’nin dört yıllık bir yükseköğretim kuruluşu olması ve Bölüm derslerinin ekonomi, finans, işletmecilik alanlarında öğretim yapan diğer dört yıllık yüksekokul ve fakültelerle örtüşmesi nedeni ile bölümümüz bu öğretim kurumlarına eşdeğerdir.

"Bölümün amaçları"

Uluslararası Ticaret ve Lojistik Alanında Nitelikli İşgücü Yetiştirmek,       

İktisatçı ve Lojistisyen Unvanının Gerektirdiği Şekilde Uzman Eleman ve Yönetici Konumunda Çalışabilecek Elemanlar Yetiştirmek,

Öğrencilerin Uygulamayı Çok İyi Bir Şekilde Öğrenerek Mezun olmaları için Hem staj, Hem de Uygulama Derslerinin iyi Bir Şekilde Verilmesi,

Üniversite Sanayi İşbirliğinin Sağlanması Amaçlanmaktadır.

"Bölüm mezunlarının çalışma alanları"

Günümüzde, yoğun ekonomik küreselleşme çerçevesinde uluslararası ticaret ve lojistik ile ilişkisi bulunmayan özel ve kamusal şirket kalmamıştır. Bu nedenle UBF “Uluslararası Ticaret ve Lojistik Bölümü” mezunlarının çalışma alanları son derecede geniştir. Mezunlarımız tüm şirketlerin dış ticaret, finans, lojistik departmanlarında iş bulabilecek olmakla birlikte özellikle ithalat ve ihracat firmaları ile sayıları giderek artan lojistik firmalarında gelecek vaat eden işler ve saygın meslekî pozisyonlar bulabileceklerdir. Dört yıllık lisans öğretimi veren UBF “Uluslararası Ticaret ve Lojistik Bölümü” ekonomi, uluslararası ticaret, finans, bankacılık ve lojistik alanlarında öğretim yapan diğer fakülte ve yüksek okul bölümlerine eşdeğer olduğu için, mezunlarımızın bu okullardan mezun olanların elde edebilecekleri tüm yasal haklara sahip olma olanakları da vardır.

Güncelleme Tarihi: 11 Ağustos 2021, 13:33
YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER