Sular çekilince 30 yıl önce suya gömülen köprü göründü