Siverek Mimarlar Odasından; Yeni belediye binasının yeri için açıklama

Kahramanmaraş merkezli depremlerde ağır hasar alan Siverek Belediyesi hizmet binasının boşaltılmasının ardından mimar ve mühendisler, yeni bina için öneride bulundu.

Kahramanmaraş merkezli depremlerde ağır hasar alan Siverek Belediyesi hizmet binasının boşaltılmasının ardından mimar ve mühendisler, yeni bina için öneride bulundu.

Kentte faaliyetlerini yürüten mimar ve mühendisler, yaptıkları basın açıklamasıyla belediye hizmet binasının Karayolları 96. Şube Şefliğinin yerine yapılmasını istedi.

Mustafa Remzi Bucak Bulvarı’nda toplanan mimar ve mühendisler, söz konusu alanın merkezi olması nedeniyle tercih edilmesi gerektiğini öne sürdü.

Siverek Mimar Mühendis Topluluğu adına konuşan Cumali Bayram, toplanma amaçlarının yeni belediye hizmet binası yer seçimi ile ilgili önerilerinin kamuoyu ile paylaşmak olduğunu söyledi.

Topluluk adına yapılan basın açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

Siverek Belediyesi Hizmet Binası için önerilen proje alanı Siverek in merkezi konumundadır. Alanın ve tasarımın kentsel, sosyal akışkanlık, yakın çevresel, yeşil doku gibi konuların irdelenerek sorunlu kent dokusunun içinde doğru çözümlemelerle var olması önemli bir girdi olacaktır. Dolayısı ile projenin kent toplumuna hizmet etmesi ve gündelik hayat içinde yer alması talep edilen alanın ana fikrini oluşturmuştur. Konum belirlemesini yapmaya başlarken üç sorunsalı irdeleyerek yaklaşımımızı oluşturduk.

Birincisi kentin ruhunu anlayarak proje alanında sürekliliğini sağlamak ikincisi alanın ve yapının yakın çevresi ile beraber kurgusunu oluşturmak Üçüncüsü ise alanın kendi iç sorunlarını belirleyerek işlev şemasını tanımlamak Bu sorunları hem tekil olarak hem de birbirleriyle ilişkilendirerek anlamlandırdığımızda günümüzün yerel yönetim yapılar, parçası oldukları kentsel mekân ile bütünleşerek, kolay ulaşılan halkla bütünleşen fiziksel varoluşlarıyla anlaşılan ve yerel yönetim kentli ilişkisi adına soyut düzlemde anlamlar barındıran bir bütün olacaklardır.

Kent doğu-batı aksi boyunca iineer bir yerleşim şeması göstermektedir. Önerilen proje alanı Doğu- batı aksında ana taşıyıcı görevi gören Diyarbakır Şanlıurfa anayolu üzerinde yer almaktadır Şehrin batı aksında sanayi bölgeleri, Güney ve doğusunda tarım bölgeleri, kuzeyinde hayvancılık alanları yer almaktadır Söz konusu parseli geniş anayollar ve tali yollar desteklemektedir. Geniş ve kullanılır ulaşım akslarının olması hem yaya hem araç hem de protokol ulaşımı açısından etkili bir kullanım sunmaktadır. Bu nedenle biz kent üzerindeki potansiyelleri kullanarak bir omurga öneriyoruz Bu omurga ile alan ve mevcut kentin tüm bileşenleri ile ve aynı zamanda kent ile kentliyi bir bütünlüğe kavuşturarak ilişkilendirebilecektir.

Kent bütününde çok önemli odak noktaları vardır. Bu odak noktaları daha çok kent merkezinde yoğunlaşmıştır. Belirlediğimiz odak noktalarının birbiriyle ve proje alanı ile ilişkisinin kurulması gerekmektedir. Başta kurduğumuz omurga doğrultusunda tüm odak noktalarını birbiri ile ilişkilendirecek bir diyagram önermekteyiz. Bunu yaparken de kent merkezinin tarihi dokusunu ön plana çıkarmayı öneriyoruz. Kurduğumuz diyagram ile kentin tüm odaklarının bir bütünün parçalarını oluşturduğu, kompakt bir yapı özelliği kazanacaktır. Bu sayede kentte kamusal alan kullanımının, çeşitliliği ve sürekliliğinin artması sağlanacaktır.

Siverek’in önemli girdilerinden birisi de yeşil dokusudur. Lakin kent merkezi için aynı şeyi söylemek pek mümkün değil, nasıl odak noktalarının birbiri ile bağlantısını kurmayı önerdiysek aynı şekilde bu odak noktaları arasında ve kent içinde de yeşil sürekliliğinin sağlanması gerekmektedir. Kent merkezindeki boş alanların ve bazı yapıların da kamusallaştırılarak rekreatif amaçla değerlendirilmesi ile kent merkezinde aktif yeşil lekenin büyümesi sağlanacaktır. Mevcut ulaşım bandında da yeşil doku artırılmalı hatta doğu ve batı yönünde uzatılmalıdır. 

Önerdiğimiz bu sistem ile kent-kent merkezi ve proje alanı yeşil doku sürekliliğinin bir parçası haline dönüşecek ve iç içe geçeceklerdir. Belediye hizmet binası tasarım yaklaşımı yapının işlevselliği ve kent ile bütünleşmesinin yanı sıra kentin belleğinde yer edinen kara yollarının yeri merkezi konumda ve ana arterlerin üzerinde olması belediye binası için en uygun yerdir. Mevcut kara yolları hizmet alanının aktif imalat alanı olarak kullanılmadığı sadece birkaç dari ofisin kullanıldığı tespit edilmiştir. Ayrıca mevcut binalarının 50 yaşın üstünde olduğu ve eski yapım teknikleri ile imal edildiği, yapıların ömrünü tamamladığı gözlemlenmektedir. 07 02 2017 tarihli ve 11 no’lu meclis kararı ile imar planında Belediye Hizmet Alanı olarak kullanılmak üzere devrinin yapılmasına karşılık, Siverek ilçesi, Karakoyun Mahallesinde kayıtlı 680, 681, 682 parsel no’lu taşınmazlarda yapılacak imar uygulaması sonrası kalacak olan 113.212,363 m²’lik alanın 5393 sayılı Belediye kanununun 18. Maddesinin E bendine istinaden trampası kararı verilmiştir.

Açıklamanın son kısmında şu ifadeler yer aldı:

“Bu karara istinaden belediye hizmetlerinin aksamaması için deprem sonrası hasarlı hale gelen belediye hizmet binası ile birlikte eski adliye ve hükümet konağı binalarının yıkılarak bu alanın kent meydanı olarak dizayn edilmesi, aynı zamanda bu alanın afet ve acil durumlarda toplanma alanı olarak planlanması, yeni belediye hizmet binası için de karayolları hizmet alanının acilen belediye hizmet binası ve rekreasyon alanı olarak tahsis edilmesi gerekmektedir. Bu konuda ilgili mercilerin gerekli çalışmaları yapmasını talep ediyoruz.”

Grup, basın açıklamasının ardından olaysız bir şekilde dağıldı.

Güncelleme Tarihi: 22 Mart 2023, 14:01
YORUM EKLE
YORUMLAR
Orhan murat Yilmazer
Orhan murat Yilmazer - 1 yıl Önce

seversiniz sevmezsiniz Siverek belediyesinin eski başkanı sayın Ali Murat Bucak son seçim çalışmasında oradaki yeşillik dokusuna karışmadan belediye binasını karayolları alanına taşıyacagını ve şu anki belediye binasını eski hükümet binasını eski adliye sarayı binasını yıkıp büyük bir park alanı yapacağını söylemişti...

SIRADAKİ HABER